گام پنجم در ایستگاه دوم مدیریت دانش

گام پنجم: شناسایی حوزه‌های مدیریت دانش و برهه‌های مهم

برای دستیابی به هدف انتخابی، به صورت کلان کدام حوزه های دانش اثر قابل توجهی دارند؟ و برهه های مهم دستیابی به هدف کدامند؟

  • شناسائی ساختار دانش مورد نیاز برای دستیابی به هدفی که از گام قبلی انتخاب کرده اید میتوانید از روشی که در ایستگاه ۳ در بخش ممیزی دانش با عنوان روش ایجاد نقشه های دانش ارائه شده است استفاده کنید.
  • ساختارهای دانش شناسایی شده از اهداف مختلف یا دفعات مختلف به کار گیری استراتژی دانش را نگهداری کنید. چرا که در دفعات بعد کار شما را آسانتر میکنند. به دنبال شناسایی حوهز های دانش کلانی باشید که در دستیابی به هدف ورودی موثرترند.
  • برای هر یک از این حوزه های دانش در سازمان، متخصصین، منابع دانش و تحربیاتی وجود دارد که برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در مورد حوزه های دانش در گام های بعدی باید مورد استفاده قرار گیرد. برای هر حوزه دانش، آنها را نیز شناسایی کنید تا در گام های بعدی برای ایجاد استراتژی مجددا به دنبال آنها نگردید.
  • با پر کردن نمودار زیر حوزه های دانش مرتبط با هدف انتخاب شده در گام اول را شناسایی و در جدول بعد به ازای هر حوزه دانش، فرد یا افراد و یا واحدی که میتواند به صورت تخصصی شما را در ادامه ایجاد استراتژیک کمک کند بنویسید.

1

در مسیر دستیابی به یک هدف سازمانی، با گذر زمان و پیشروی در مراحل مختلف آن، نقش و اهمیت حوزه های دانش دچار تغییرات دینامیک میشود؛ بدین معنی که حوزه دانشی که در آغاز پروژه نقش به سزایی دارد، ممکن است در مراحل میانی و یا پایانی اهمیت خودر ا تا حد زیادی از دست بدهد. بدین ترتیب در این گام، علاوه بر موارد قبل سعی می شود از دیدگاه همان سطح سازمانی که مدل در حال پیاده سازی در آن است، مقاطع کلیدی در مسیر دستیابی به هدف شناسایی گردد تا در مرحله ۴ مورد استفاده قرار گیرد.

با پر کردن نمودار زیر مقاطع کلیدی مهم دستیابی به هدف را بنویسید. به طور مثال در هدف گسترش بازار به آسیای جنوب شرقی، مقاطع مهم میتواند انجام مطالعات بازار، ایجاد نمونه محصول خاص جنوب شرق آسیا و …. باشد. میبینید که حوزه های دانشی که در مرحله قبل مثال زده شد هر کی در یک بازه زمانی اهمیت چشمگیرتری دارند.

2


3 دیدگاه برای “گام پنجم در ایستگاه دوم مدیریت دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *