گام هفتم – ایستگاه دوم مدیریت دانش

گام هفتم: اثرات کنونی اثرات آینده حوزه‌های دانشی

اثرات کنونی و اثرات آینده حوزه‌های دانش شناسایی شده بر شاخص های کلیدی عملکرد چیست؟ اثر هر یک از حوزه های دانش در مقاطع دستیابی به هدف چیست؟

در این بخش باید نتایج حاصل از گام های ۵ و ۶ را به وسیله مباحثه با تیم مدیریت دانش و ارزیابی اثرات کنونی و آینده حوزه های دانش بر شاخص های کلیدی عملکرد و همچنین اثر حوزه های دانش در بازها های زمانی بین مقاطع مهم دستیابی به هدف، به هم مرتبط شوند.

نتایج طی تحلیل هایی بر نمودارهای دو بعدی منتقل میشود. بدین وسیله حوزه های دانش مورد نظر در یک اولویت بندی مورد توافق کل تیم قرار میگیرند. این اولویت بندی باعث میشود شما بدانید کدام حوزه های دانش دارای اهمیت کلی بیشتری برای سازمان هتستند و از سوی دیگر بدانید برای اقدامات مدیریت دانش در هر حوزه با توجه به بازه های زمانی مهم، چقدر زمان در اختیار دارید.

با استفاده از نمودار زیر جایگاه و اهمیت نسبی هر یک از حوزه های دانش را مشخص نمایید. برای میزان اهمیت و تاثیر در حوزه دانش بر هر یک از شاخص های کلیدی عملکرد، یک نمودار بکشید. میتوانید از یک مقیاس ۰  تا ۱۰ استفاده نمایید و با استفاده از امتیاز دهی نسبی توسط خبرگان میزان اهمیت هر حوزه دانش را در حال حاضر و در آینده به ازای هر شاخص کلیدی عملکرد به دست آورید.

در این گام باید به تعداد شاخص ها باید نمودار بکشید.

  • ابتدا نمودار اول را که به عنوان مثال ارائه شده است نگاه کنید. اثرات حوزه های دانش مثال قبل بر شاخص سودآوری شرکت بررسی شده است. دو نمودار خام نیز برای شما در نظر گرفته شده است، در صورتی که به تعداد بیشتری احتیاج دارید از آنها کپی بگیرید.

1

با استفاده از نمودار زیر میزان اثر هر یک از حیطه‌های دانش را در هر یک از مقاطع زمانی مهم در دستیابی به هدف مشخص می‌کنید. برای میزان اهمیت و تاثیر هرحوزه دانش در مقاطع مهم هدف، یک نمودار بکشید. می‌توانید از یک مقیاس صفر تا ۱۰ استفاده نمائید و با استفاده از امتیازدهی نسبی توسط خبرگان، تقریبی کمی به دست آورید. در این قسمت به تعداد حوزه‌های دانش باید نمدار بکشید.

ابتدا نمودار اول را که به عنوان مثال ارائه شده است نگاه کنید. این نمودار به صورت فرضی برای حوزه دانش شماره ۱ کشیده شده است و فرض شده است در دستیابی به هدف ۸ مقطع مهم زمانی وجود دارد، می‌بینید که میزان اهمیت یا تاثیر این وزه دانش در هربازه زمانی در حال تغییر است. بدیهی است این نمودار را در دل خود دارد که در انتهای این گام آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

2

این نمودارها علاوه بر دید تحلیلی ارزشمندی که به شما می‌دهد می‌تواند کاربردهای زیر را داشته باشد:

  • با دسته نمودارهای اول (اثر کنونی و آتی حوزه‌های دانش بر شاخص‌های علمکرد) می‌توانید حوزه‌های دانش را اولویت‌دهی کنید تا در زمان طراحی استراتژی دانش و استراتژی مدیریت دانش به آن‌ها توجه بیشتری معطوف کنید چرا که اهمیت استراتژیک بیشتری دارند.
  • با دسته نمودارهای دوم می‌توانید به شکلی هوشمندانه توان اجرایی خود در زمینه مدیریت دانش را توزیع کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *