گام هشتم/ ایستگاه دوم مدیریت دانش

گام هشتم: وضعیت کنونی و وضعیت مورد انتظار در هر یک از حوزه‌های دانش

در این گام هر یک از حوزه‌های دانشی را بر اساس مولفه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

تخصص: یا میزان مهارت و دانش خبره در حوزه‌های دانش مشخص که در اختیار افراد مشخصی در سازمان است.

اعتبار: اعتبار و صحت دانش مورد استفاده

توزیع دانش: میزان توزیع مهارت و تخصص در میان تمامی افراد مرتبط و چگونگی عملکرد فرآیندهای توزیع دانش

کدگذاری: میزان و چگونگی مستند سازی و کدگذاری دانش در سازمان، به عبارتی میزان کیفیت و کارآیی گزارش‌های موجود، توضیحات و راهنماهای ساخت یافته، مدل‌های استاندارد و هماهنگ و رکوردهای  تجربیات قبلی.

دو نوع ارزیابی انجام گرفته بر روی نمودار تصویری نمتقل میشود:

 • وضعیت کنونی حوزه دانش
 • وضعیت مورد نیاز حوزه دانش در یک، دو یا سه سال آینده

با توجه به خروجی‌ها اختلاف وضعیت فعلی و وضعیت مورد نیاز تحلیل می‌شود.

ارزیابی مطرح شده در این بخش می‌تواند در سطوح مختلف انجام گردد. مقیاس اصلی امتیازدهی در چهار معیار مذکور به شرح زیر است:

مهارت و تخصص

کارکنان سازمان توانایی به کار گیری این حوزه دانش را در زنجیره ارائه خدمات و محصولات، دارند؟ ارزیابی ما ازتواناییهای خود به عنوان یک سازمان در حد زیر است:

 • مبتدی
 • در حال رشد، دانش پایه را در اختیار داریم ولی برای کاربرد آن نیاز به نظارت و کنترل داریم.
 • حرفه‌ای، دارای قدرت عمل مستقل
 • متخصصین کلاس جهانی، در این حوزه دانش پیشگام است.

اعتبار

آیا دانشی که در رگ‌های سازمان در این حوزه حریان دارد از اعتبار کافی برخوردار است، یا نسخه بهبود یافته یا کامل‌تر آن وجود دارد که ما آن را در اختیار  نداریم؟ باید تشخیص دهید سازمان شما از نظر اعتبار دانش مورد استفاده در کدام یک از حدود زیر است:

 • ضعیف، دانش مورد استفاده در سازمان مدت‌هاست که منقضی شده است.
 • متوسط، اگر چه فعالیت‌های سازمان با این سطح از اعتبار پیش می‌رود اما کارایی و عملکرد مناسب ندارد.
 • کافی،‌ اعتبار دانش سازمانی به حدی است که از هر جهت نیازها را ارضا می‌کند.
 • پیشگام، بنابر الزامات از نظر اعتبار پیشگامی در اختیار است و دیگر سازمان‌ها اعتبار دانش خود را با ما می‌سنجد.

توزیع

دانش در این حوزه به اجزای مورد نیاز در داخل و خارج سازمان انتشار یافته است. سطح توزیع دانش را در سازمان خود این چنین ارزیابی می‌کنیم:

 • متوسط تخصص و مهارتی که در اختیار دست اندرکاران است در سطح مبتدی می‌باشد.
 • متوسط تخصص و مهارتی که در اختیار دست اندرکاران است در سطح رشد می‌باشد.
 • متوسط تخصص و مهارتی که در اختیار دست اندرکاران است در سطح حرفه‌ای می‌باشد.
 • متوسط تخصص و مهارتی که در اختیار دست اندرکاران است در سطح متخصصین کلاس جهانی می‌باشد.

کدگذاری

دانش در این حوزه کدگذاری شده، قابل ردیابی است و برای تمامی اجزای سازمان ک هبه آن احتیاج دارند قابل دسترسی است. ارزیابی ما از سطح کدگذاری دانش در این حوزه خاص، در سطح زیر است:

 • دانش تنها در اذهان افراد یافته می‌شود.
 • دانش،‌به شکل تعاریف پروژه‌ها،‌ثبت وقایع سازمانی،‌یا دیگر مستندات سازمانی، ستند شده است،‌ ما به طور مناسب فیلتر نشده و قابل دستیابی نیست.
 • دانش در قابلب مفاهیم، چارچوب‌ها و تئوری‌های ساخت یافته مستند شده است.
 • دانش در قالب بهترین تجربیات و شیوه‌های دیگر به طور مداوم جهت‌دهی فعالیت‌های کارکنان را بر عهده دارد.

برای تکمیل جدول زیر از متخصصین هر حوزه دانش کمک گیرید. در مقابل هر حوهز دانش برای وضعیت فعلی و وضعیت مورد انتظار با توجه به نکات  راهنمایی بالا، امتیازی از ۱ تا ۴ بدهید. فراموش نکنید وضعیت مورد انتظار را در قالب هدف کاری ترسیم شده مسیر استراتژی دانش ببینید.

حوزه دانش

مهارت و تخصص

اعتبار توزیع

کدگذاری

فعلی

آینده هدف فعلی آینده هدف فعلی آینده هدف فعلی آینده

هدف

تبلیغات در جنوب شرق آسیا

(جدول معبارهای چهارگانه در مورد حوزه‌های دانش )

در جدول قبل توانستیم استراتژی خود را در قالب چهار معیار استانندارد برای هر حوزه دانش مشخص کنیم. به عبارتی اکنون می‌دانیم کدام حوزه دانش نقطه قوت ما و کدام یک زمینه بهبود لازم دارد.

از طرفی در گام قبل توانستیم اهمیت حوزه‌های دانش را با بررسی اثر آن‌هابر شاخص‌های کلیدی علمکرد به دست آوریم. حال با استفاده از ابزار زیر، جایگاه هر یک از حوزه‌های دانش را در نمودار خام مشخص نموده و استراتژی دانش خود را تکمیل نمائیم. سعی شود با کشیدن یک نمودار بزرگ و با همکاری افرادی که شما در این فرآیند همراهی کردند جایگاه تمامی حوزه‌های دانش را به صورت یکجا در یک نمودار مشخص شود.

به عنوان آخرین خروجی روش ایجاد استراتژی دانش، جدول زیر را پرکنید.

حوزه‌های دانش بررسی شده را برای پرکردن جدول زیر در نظر بگیرید و استراتژی دانش مرتبط با آن را به ازای هر یک از چهار معیار مشخص کنید. (مثلا مشخص کنید افزایش سطح تخصص از ۲ به ۴، لازم نیست بگویید چگونه این کار را انجام داد؛ این کار درفصل سه انجام می‌شود)

از میان شاخص‌های عملکرد آنهایی را که این حوزه دانش اثر بیشتری بر آن داشته در جدول وارد کنید. جدول زیر به عنوانی یکی از ورود‌ی‌هایی است که در ایستگاه ۳ از آن استفاده خواهید کرد.

ردیف

حوزه دانش استراتژی دانش

شاخص‌های پایش

۱
۲
۳دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *