• خدمتی دیگر از پیشگامان اطلاعات

    وب سایت مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) پروژه دیگری از پیشگامان اطلاعات است که به پایان رسید. این پروژه به سفارش اداره ارتباطات و بین‌الملل مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) در بهمن ۱۳۹۵ پایان یافت....

  • پیشگامان اطلاعات در پردیس فارابی دانشگاه تهران

    و باز هم تجربه‌ای موفق دیگری از پیشگامان اطلاعات پروژه فهرست‌نویسی کتب موقوفه علامه برقعی به کتابخانه دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران شروع ۳۰ تیر ۱۳۹۴————-پایان ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ بیش از ...