جدول شناسایی تکنیک‌های مدیریت دانش

ردیف

عنوان تکنیک استفاده کنندگان هدف به کارگیری انواع دانش اثرات

زمینه‌های بهبود

۱ بازنگری پس از پروژه‌ها(PPR) تیم‌های پروژه نرم‌افزاری شناسائی قطعه‌کدهای جدید تولید شده که برای پروژه‌های بعدی قابل استفاده‌اند. قطعه کدها، توضیحات همراه کدها که در زمان برنامه‌نویسی نوشته شده است، دانش ضمنی برنامه‌نویس و مهندس نرم افزار در مورد دلیل استفاده از این کد کاهش چشمگیر زمان توسعه نرم افزارها در پروژه‌های بعدی، کاهش هزینه نیروی انسانی، افزایش نوآوری به دلیل دسترسی به دانش پیشین قطعه کدها به خوبی سازمان‌دهی نمی‌شوند؛ به دلیل ناتوانی در جستجو در شرایط نیاز به این کد بخشی از ارزش افزوده این تکنیک از بین می‌رود.

جدول شناسایی تکنیک‌هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *