گام سوم در ایستگاه دوم مدیریت دانش

گام سوم: اتصال استراتژی دانش به استراتژی مدیریت دانش

یک برنامه مدیریت دانش باید امکان خلق فعالیت‌های مرتبط با هر یک از حوزه‌های کلیدی دانش را فراهم سازد. حوزه‌های دانش خوشه‌های به هم پیوسته‌ای از بینش کسب و کار، تجربیات، تئوری‌ها و ابتکارات هستند. فعالیت‌ها باید متناسب با اثرات مشاهده شده از حوزه‌های دانش بر موفقیت سازمان، بر محیط کسب و کار و محیط داخلی و همچنین ویژگی‌های حوزه دانش طراحی و تنظیم گردند.

هیچ راهنما و یا الگوی خاصی برای برنامه‌های مدیریت دانش وجود ندارد مگر در یک سطح بسیار کلی که در اکثر موارد از ارزش کمی برخوردار است. از طرفی هم در سازمان‌های بزرگ و هم در سازمان‌های کوچک ممکن است از استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت حوزه‌های مختلف دانش به صورت موازی استفاده شود. اینکه چه فعالیت‌هایی مناسب هستند به شدت تحت تاثیر ویژگی‌های حوزه دانش است.

این ویژگی‌ها شامل:

 • منحنی یادگیری که برای خبره شدن دریک حوزه دانش مورد نیاز است. چقدر طول می‌کشد که در یک زمینه خاص متخصص در حد مورد نیاز ساخت؟
 • پیشینه و تجربیاتی که یک سازمان در یک حوزه دانش مشخص دارد به چه مدت در یک زمینه دانش، تجربه در مقیاس سازمانی وجود دارد؟
 • حجم و میزان توزیع دانش در سازمان در غالب نیروهای حرفه‌ای و دانشگر. آیا سازمان در این زمینه خاص دارای یک متخصص کلاس جهانی است یا به طور مثال ۲۵ حرفه‌ای در سطح متوسط؟
 • پویایی در یک حوزه دانش به معنی ورود مستمر دیدگاه‌های تازه، عدم قطعیت و وجود فرضیات و نظریه‌های رقیب؛‌ آیا هر روز دیدگاه و تکنیک جدیدی وارد این حوزه می‌شود یا در ۲۵ سال گذشته همه چیز ثابت بوده است؟
 • چشم انداز دانش در خارج از سازمان، خصوصا وجود نیروی کار ماهر در بازار کار، تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها افراد حرفه‌ای که استانداردهای صنعتی را منتشر می‌کنند؛ ایا می‌توان تخصص را از بازار خرید؟ آیا رقبای سازمانی ما هم به منابع تخصص دسترسی دارند؟
 • طبیعت و ذات حوزه دانش، آیا متخصصین و دانشگران بر اساس مدل‌های ساخت یافته و مستند عمل می‌کنند یا طبق الگوهای ذهنی به عبارتی دانش پنهان

مراحل استراتژی دانش:

 • شناسایی اهداف و اولویت‌های سازمانی
 • شناساسی حوزه‌های دانش و برهه‌های مهم
 • شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد
 • ارزیابی اثرات حیطه‌های دانش بر شاخص‌ها و در برهه‌های مهم
 • ارزیابی وضعیت کنونی حوزه‌های دانش و تعیین وضعیت مورد انتظار

در این مرحله پیش از نوشتن استراتژی دانش باید:

 • با توجه به سازمان خود و شرایط خاص آن تغییراتی ایجاد کنید و شاید مراحل یا ابزارهایی به آن اضافه کنید.
 • این روش به دفعات در بخش‌ها یا حوزه‌های عملیاتی و دانشی سازمان خود اجرا کنید. با یک بار اجرای این روش کمتر ممکن است تمام حوزه‌های دانش سازمان را تحلیل نموده و برای آن‌ها استراتژی ایجاد کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *